Rinske fan it Huningspaed THS

Rinske fan it Huningspaed
Stermerrie vol papier van Doaitsen x Lute x Jurjen x Wessel merriestam 185

Rinske fan it Huningspaed THS, roepnaam Bentley uit 2005

Afstamming: Doaitsen x Lute x Jurjen x Wessel, merriestam 185
Kleur: Zwart, schofthoogte 1.68
Voor het stamboek papier klik hier

Rinske fan it Huningspaed

Rinske fan it Huningspaed

Meer info volgt