Tagged: hengst veulen

Osan Leandro THS

Ook 2019 heeft ons slechts één hengstveulen mogen brengen en wel Osan Leandro THS met de afstamming Milford VDL x Chagall x Florestan I x Cocktail. Dit veulen is ook alweer verkocht aan VDL...

Sharing is caring